Tag Archives: Cecilie Enger

Kammerpiken

Hilda Cooper var Dronning Mauds Kammerpike. Hun kom fra England til Oslo i 1926. I november 1938 døde Dronning Maud under et opphold i England. Hilda Cooper ble boendene på slottet i Oslo til sin død i 1992.

Dette er utgangspunktet for Cecilie Engers roman; Kammerpiken. Forfatteren har malt fram et sart og vakkert bilde av en person som elsket sitt arbeid og sin dronning så høyt at hun forsaket kjærlighet og ekteskap for å tjene sin dronning. For Hilda Cooper ble dronningens garderobe selve livet og nytelsen. Hennes arbeid bestod i å holde alle plaggene rene og nystrøkne. Hun utførte alle mulige småreparasjoner og stelte antrekkene slik at dronningen alltid så velstelt og vakker ut. I tillegg hadde hun ansvaret for smykker og tilbehør.

En kammerpikes oppgaver
Det var Hilda Coopers oppgave å finne fram ethvert antrekk til alle skift dronningen gjorde til alle døgnets tider og til alle mulige anledninger. Hun måtte være klar på et øyeblikk når dronningen skulle kles. Dronning Maud har vært omtalt som en svært motebevisst og velkledd dronning, mye takket være Hilda Coopers sans for stoffer, former og mote.

Den stille gleden og tilfredsstillelsen
Cecilie Enger får fram den stille gleden og tilfredsstillelsen kammerpiken følte når hun skjønte at dronningen ble fornøyd. Dronningen og hennes kammerpike vekslet svært få ord sammen, det var svært lite samtale, men en gjensidig forståelse og respekt for hverandre. Når dronningen nikket anerkjennende til sitt speilbilde fikk kammerpiken gledeskick og bekreftelse på at hun gjorde en god jobb.

Lettlest og spennende
Kammerpiken er en svært lettlest og spennende roman som også gir et flott tidsbilde av 1920- og 1930-årene. Hilda Cooper og etterhvert annen-kammerpiken, Violet, lever et beskyttet og godt liv i det kongelige hoff, men aner også hvilke krefter som er i gjære blant folket. Deres store redsel er at kongehuset skal avsettes, og at de skal miste sin dronning og sitt arbeid.

Dronning Mauds garderobe er bevart
Hilda og Violet har også æren for at mesteparten av Dronning Mauds garderobe ble bevart for ettertiden. De greide å stelle plaggene og gjemme dem under krigen, og takket være Hildas nøye opptegninger gjennom alle årene over antrekkene og begivenhetene de ble brukt ved, har de fått stor kulturhistorisk verdi.

Bok med bilder av Dronning Mauds garderobe fra 1995
Anne Kjellberg ga ut en bok i 1995 med tittelen Dronning Maud, et liv, en motehistorie. Denne boken er det vanskelig å få tak. Kanskje du sitter med et eksemplar? Jeg er svært interessert i å kjøpe denne boka.

Ellisif Wessel – en modig kvinne

Ned med tronen, alteret, pengevældet, broderte Ellisif Wessel inn i den røde fanen til Nordens Klippe, arbeiderforeningen som ble stiftet i 1906 – bare to uker etter at arbeidet med gruvedriften i Sør-Varanger startet. Legefruen Ellisif Wessel var en av stifterne.

Hun kunne levd et behagelig og borgerlig liv som legefrue på begynneslen av 1900-tallet i Kirkenes, men hun klarte ikke å se på urettferdigheten og fattigdommen blant arbeiderne uten å gjøre noe med det. Nordens Klippe var en av de første fagforeninger i Norge, og den første i Nord-Norge som det ble noe av, og som klarte å føre en kamp for arbeidernes kår.

Middelskoleeksamen for piker
Ellisif Wessel vokser opp i et godt hjem med en far som er lege, og en mor som bar på sorgen over en død datter, Ellisifs storesøster.  Det er et gudfryktig hjem, men de er også opptatt av strømninger i tiden, diskuterer tidens litteratur og kunst. Ellisif er heldig hun får gå på skole og tar middelskoleeksamen for piker i Kristiania, riktignok med mindre matematikkpensum enn gutter. Dette skoletilbudet har kun eksistert i tre år etter harde kamper for å bli opprettet.

Gift med sin fetter
Ellisif blir forelsket i sin fetter Andreas som er åtte år eldre enn henne. Han studerer til lege, og når han er ferdigutdannet gifter de seg og flytter til Kirkenes der han blir distriktslege for Sør-Varanger. I brullypsgave får Ellisif et Hasselblad fotografiapparat. Med dette apparatet starter ellisif med å dokumentere livet i Nord, hun sender bilder av samers liv, arbeideres boliger, og naturen til diverse aviser.

Dødfødte barn
I romanen om Ellisif Wessels liv forteller Cecilie Enger om hennes lengsel mot å få barn. Fire ganger føder Ellisif et dødfødt barn som hun selv må gravlegge utenfor kirkegården. Bare èn gang bærer hun fram et barn som får leve en kort stund, han får ligge på innsiden. Som ung kone og med slike opplevelser starter hennes grubling over kristendommen, og rettferdigheten for de fattige. Hun utvikler etterhvert et svært radikalt, sosialistisk samfunnssyn, og skriver mye i avisene om sine meninger. For sine meningers mot må hun lide, og blir uglesett av mange rundt seg, men hun går ufortrødent videre og taler det bestående Norge midt i mot. Hun blir beskyldt for å være gal, og flere av hennes nærmeste avviser henne.

Foto Ellisif Wessel

Russiske revolusjonære
Ellisif Wessel lot russiske, revolusjonære som var på flukt få tilhold i sitt hjem, hun hadde Trotskji på besøk flere ganger, og hun besøkte Lenin i Paris. Hun lærte seg russisk og oversatte mange revolusjonære tekster til norsk.

Uverdige forhold for arbeidere
Under utviklingen av gruvedriften  Sør-Varanger levde arbeiderne under svært kritikkverdige forhold, og det var stadig farlige ulykker som lemlestet og tok liv. De fleste kom til hennes mann, distriktlegen, dersom deres liv var å redde. Ellisif fulgte sin mann og hjalp ham i hans legegjerning og fikk derved se elendigheten på nært hold.

Det kan ikke vært lett å tale øvrigheta midt i mot og prøve å kjempe for fattige arbeideres rettigheter  for nærmerer 100 år siden, spesielt ikke om du var kvinne, men Ellisif Wessel ga seg aldri, selv om hun fikk forbud mot å bevege seg i nærheten av gruvedriften.

Himmelstormeren
Cecilie Engers roman fra 2007, Himmelstormeren, er et flott portrett av en modig kvinnes mangeslungne liv i en del av Norge som nærmest var å anse som villmark da hun og hennes mann bosatte seg der. Hun får fram hvordan denne sterke personligheten langsomt modner i sitt politiske syn og hvordan hun trassig kjemper for rettferdighet.

Kvinner i nordnorsk arbeiderbevegelse
Dag Skogheim har også skrevet om Ellisif Wessel i en mer dokumentarisk form. «Kvinner i nordnorsk arbeiderbevegelse – Ellisif Wessel» ble gitt ut i 1977. I Skogheims bok er Wessels egne leserinnlegg og artikler fra hennes samtid knyttet sammen med korte avsnitt som viser ekteparet Wessels virke i Nord-Norge i første halvdel av 1900-tallet.

Ellisif Wessel satte dype spor etter seg, men er likevel ikke nevnt like hyppig som andre større fagforeningskjemper opp gjennom tidene. Det er nærliggende å tro at det kom av hennes kjønn. Hun må ha vært en en helt spesiell kvinne som modig dokumenterte med utallige bilder, artikler, skrev dikt, og til og med ga ut sin egen avis da hun etterhvert ble sensurert fra andre aviser.

Foto Ellisif Wessel

Foto Ellisif Wessel