Tag Archives: Leon Rubicon Haugum

Leon og mobiltelefonen

Leon – Guds lille gullkorn

Mitt lille barnebarn, som bare veide 840 gram da han ble født 10 uker før tiden, strekker seg mot nye høyder.

Nå er det rett før han slipper seg og går på egenhånd.

For de fleste småbarnsforeldre er dette en vanlig ting som skjer når barnet er modent, men for oss er det som et mirakel for hver ny ting Leon gjør som er «vanlig» for andre barn.

Hjerneblødning og lave blodplater
I tillegg til at han var prematur, fikk han også en hjerneblødning som nyfødt på grunn av lave blodplater. Foreldrene fikk flere beskjeder om at den lille gutten trolig ikke ville vokse opp… Nå er han 2 år og noen måneder gammel. En glad og fornøyd gutt som lærer noe nytt stadig vekk. For tiden jobber mamman hans med språkutvikling.

Et sjeldent barn
Leon er svært sjelden. Han har et syndrom som kalles for Jacobsens syndrom, hvorav det bare er ca 200 kjente tilfeller av i hele verden. Vi har vært på konferanse i California der vi traff flere familer som hadde barn med Jacobsens syndrom.

Boka om Leon kommer snart!
Leons mamma, Vera Rubicon, har skrevet bok om Leons dramatiske fødsel og start på livet. Den er full av humor og dramatikk. Der kan du lese hele historien om Leon, og om hvordan det er å være foreldre når alt blir ekstremt. Boka kommer på Commentum forlag i mai 2011.

Ja, takk – begge deler!

For å redde denne vesle tassen måtte sentralisert ekspertise på høyt nivå være tilgjengelig. Leon Rubicon Haugum på Akershus universitetssykehus.

Det å føle seg sikker på at du blir reddet dersom det skulle tilstøte deg noe er helt fundamentalt i vårt velferdssamfunn. Dersom du blir alvorlig syk, eller skal føde må det være slik at du innen en rimelig og rask tid kan bli hentet og få nødvendig hjelp.

Om jeg feiler noe alvorlig og vanskelig som må utredes og behandles av eksperter, så vil jeg også ha dette. Jeg ønsker at dette skal være rettigheter for alle i Norge, uansett hvor de bor.

Vi trenger både sykehus i nærmiljøet og sentralisert ekspertise
Alle skal ha et godt og operativt sykehus i nærmiljøet som kan gi akutt hjelp og redde liv, som kan gi den optimale og mest smertefrie behandlingen. Ingen skal måtte stå i kø, eller få en utdatert behandling, fordi noen mener at helsevesenet skal være organisert etter forretningsmodeller.

I Klassekampen 6. januar er Mads Gilbert intervjuet vedr. sitt synspunkt på sykehusstriden. Han har en klar oppfatning av at tid er helt avgjørende for å redde liv. Han mener at det mest fornuftige er å ha et utbygd nett av lokalsykehus som kan sørge for den umiddelbare stabiliseringen og diagnostiseringen og at man deretter formidler pasientene videre for sentralisert , avansert behandling på sykehus.

– Dette samspillet er det helt naturlig å styrke, ikke svekke. Det er å slå inn åpne dører når man sier at avansert kirurgi skal sentraliseres. Det er alle enige om. Lokalsykehusenes fagfolk er ikke dumme og driver ikke avansert hjerne- og kreftkirurgi lokalt, sier Mads Gilbert til Klassekampen.

Lytt til Mads Gilbert! Han er lege og har jobbet i de mest ekstreme situasjoner for å redde mennesker i Palestina under Gaza-krigen, og han er leder for akuttmedisinsk avdeling ved universitetssykehuset i Nord-Norge.

Jeg er så utrolig skuffet over den rødgrønne regjeringens sykehus- og helsepolitikk. Jeg har mistet fullstendig troen på at de klarer å rydde opp og finne den beste løsningen for oss, uansett hvor mye vi enn må betale i skatt. I vesle, olje-Norge med få mennesker burde det være mulig å få til dette på en skikkelig måte!