Tag Archives: Ruter

Legger ned ekspressbussen alle vil ha!

Hvorfor må alt gjøres så vrangt og vanskelig i Norge? Bygdene øst for Oslo har en stor befolkningsvekst, fordi mange liker å bo landlig til, selv om de jobber i Oslo. Med gode kommunikasjonsmuligheter, slik at reisetiden ikke overstiger en time, så er det langt å foretrekke for svært mange.

Det er både praktisk og godt å sitte og slappe av på èn buss, mens en blir kjørt trygt til Oslo og arbeidsplassen, spesielt når strekningen går langs Riksvei 22 gjennom Fet komune. Det er dessverre en flaskehals og en svært traffikert vei det ofte er kø på. Da er det vel en fordel at mange samles på en buss og kan få kjøre i kollektivfeltet?

Ruter planegger å legge ned rute 486
Nei, det mener ikke Ruter! De planlegger nå å legge ned ekspressbussen mellom Oslo og Bjørkelangen som går gjennom Fet og over Løken, en bussrute som har vært brukt av pendlere i åresvis. Et svært godt kollektivtilbud som Ruter faktisk tjener penger på! Bussen går to ganger om morgenen og to ganger om kvelden, og er stort sett full.

Nedleggelse øker biltrafikken
Konsekvensen vil være at de fleste pendlere som bor lengst vekk på denne ruta, blir nødt til å kjøre bil; altså bli sittende i bilkøer og øke det store presset på veinettet! Dette må da være imot enhver logikk og tanke på miljøet?

Populære boligfelt langs Riksvei 22
I Fet kommune er det også stor utbygging av tomtefelter langs Riksvei 22, det er stor tilstrøming av nye innflyttere, og presset på veien blir bare større og større. Da må det finnes gode og raske kollektivtilbud!

Jeg håper virkelig at politkerene i regionen er seg sitt ansvar bevisst og hindrer nedleggelse av dette busstilbudet.

Kulda slo ut 38 busser på Romerike i dag!

Det kan virke som om vi har mistet kompetanse på hvordan vi skal takle kulda. Etter flere varme vintre, opplever vi nå «ekstremkulde» som enkelte medier skriver om. Vel, det er nok ikke så ekstremt med minus 9 til 20 grader ulike steder i landet. Når gradestokken viser over minus 30 grader kan jeg være enig i at det er ekstremt kaldt, slik det nå oppleves enkelte steder i Norge. På Romerike var det mellom 23 og 26 minusgrader i dag tidlig.

Det er likevel lang kuldehistore i Norge, og vi burde kunne takle muligheten for at kulda vil bli på det nivået det er nå om dagen. Det er skandaløst at 38 nye busser ikke kunne brukes på Romerike i dag fordi servostyringen frøs! Hundrevis av busspassasjerer ble stående i kulda å vente før det kom noen erstatningsbuss. Dette er virkelig uprofesjonelt, og burde vært tatt høyde for da nye busser ble innkjøpt for kort tid siden.

Kollektivtransportbrukere blir behandlet som fe i Norge. Vi har ingen rettigheter eller muligheter til å komme oss på jobb når busselskapenes tilfeldigheter får råde. Hvordan skal vi noensinne komme videre i miljøforbedringer i Norge når vi har så dårlig orden på kollektivtrafikken?