Tag Archives: Holocaust

Saras nøkkel

Denne boka har solgt over 2 millioner eksemplarer bare i USA, og den er gitt ut i 34 land. Bare i Norge har den solgt over 50 000. Det er forståelig. Historien den formidler er ualminnelig spennende og tragisk.

Vi blir aldri ferdig med Holocaust  og jødenes skjebne under andre verdenskrig. Jeg har lest svært mye om dette, både historisk stoff og fortellinger om enkeltskjebner, men jeg slutter aldri å spekulere på hvordan dette var mulig og hva som skjedde med alle dem som på en eller annen måte var involvert i å utsette jødene for alle disse lidelsene.

Hvordan kunne mannen i gata godta jødeforfølgelsene?
Hvordan var det mulig å merke en hel folkegruppe og innskrenke deres muligheter og rettigheter så radikalt ? Hvordan kunne mannen i gata og naboen godta at mennesker de hadde levd ved siden av i årevis, og kanskje hele sitt liv, plutselig skulle stigmatiseres og sorteres vekk?

En skamplett i fransk historie
Utgangspunktet for denne historien er 16. juli 1942. Denne datoen er en skamplett i fransk historie. Franske myndigheter organiserte innhenting av jødiske familier, for det meste kvinner og barn, og samlet dem i en stor velodrom for sykkelløp midt i Paris. Det var det franske politiet som hadde fått utdelt lister og som hentet folk fra hjemmene deres og samlet dem i denne store arenaen der de ble værende i flere døgn uten mat og drikke, og under forferdelige sanitære forhold. Over 4000 barn var innestengt i dette helvetet.

Saras hemmelighet
Sara og hennes foreldre er blant de som havner på dette stedet. I lommen knuger Sara en nøkkel. Hennes hemmelighet. Da hun skjønte at noen kom for å arrestere dem skjulte hun sin lille bror inne i et hemmelig skap og låste igjen. Hun lovte at hun skulle komme tilbake til ham og låse han ut igjen. Inne i skapet hadde han en vannflaske, en eventyrbok og et kosedyr…

En journalist gjør undersøkelser
I 2002 er det en amerikanskfødt journalist som får i oppdrag å skrive om hendelsene i juli 1942. Hun er først rystet over at  hun aldri har hørt om denne grusomme hendelsen tidligere, til tross for at hun har bodd i Paris i mange år og er gift med en franskmann. Etter hvert som hun jobber med saken viser det seg til at det er forbindelser mellom hennes franske ektemanns familie og Saras familie. En svært tragisk familiehemmelighet er i ferd med å dukke opp.

Veksler mellom 1940-årene og 2000-tallet
Saras historie fortelles vekselvis både fra 1940-årene og fra 2002 via den kvinnelige journalistens undersøkelser. Boka er svært spennende og man rystes over beskrivelsene av hvordan tusenvis av jøder ble behandlet av det franske politiet og det franske samfunnet. Så fort jødene ble jaget fra sine hjem flyttet franskmenn inn i deres hus og leiligheter uten å bry seg om hva som hadde hendt med familiene som hadde bodd der før dem.

Saras tanker om hvorfor det skulle være noe spesielt med henne og hennes familie fordi de var jøder, er svært godt formulert, og man må bare undre seg over hvorfor et samfunn kan finne på å stigmatisere og merke en hel folkegruppe bare på grunn av deres etnisitet og religion, og mene at de ikke skal ha rettigheter eller en gang retten til livet.