Tag Archives: avgifter

25% MOMS er alt for mye!

dynamit1Så er det i gang igjen – hetsen mot håndverkere og bygg -og anleggsbransjen. En mann ble nylig dømt til fengsel for å ha bestilt håndverkere og betalt svart: http://e24.no/lov-og-rett/article3192411.ece

Det blir stadig vanskeligere å få tak i skikkelige håndverkere som kan yrket sitt. Er det noe rart? Det er blitt mye mer komplisert å ta utdanning/opplæring innen håndverksyrker. Fagopplæringen er blitt teoretisert og generalisert. Yrkene er slitsomme, og det er vanskelig å få fast jobb eller drive sitt eget firma. Dersom du driver for deg selv blir du dynget ned av overbyråkratisk papirarbeid for dokumentasjon, godkjenning og ikke minst avgiftsbelagt. En tømrer, rørlegger eller skytebas bruker alt for mye tid på papirarbeid istedet for å utføre sitt praktiske arbeid. Er det rart folk må vente lenge på å få en håndverker?

Det er heller ikke rart at det blir dyrt. Tid er penger, og med påslag av alle avgifter som skal betales så blir kundene presentert en regning som ofte får dem til å miste puste, er det da rart at noen blir fristet til å spørre om de kan få betale svart? De fleste seriøse håndverkere tar sjeldent svart betaling, fordi det er problematisk, og fordi det ikke lønner seg i lengden. Likevel er hele gruppen av bygg- og anleggsfolk stigmatisert i medienes og myndighetenes øyne. Med jevne mellomrom meldes det om iherdige byråkrater i skatteetaten som er på jakt etter syndere som skal tas. Samfunnet kan skylde seg sjøl for at det tæres på håndverkere og at de blir en stadig mindre gruppe.

Senk momsen kraftig, eller fjern den for bygg- og anleggsbransjen!
Bygg- og anleggsbransjen er ofte et barometer på samfunnets økonomi. I dårlige tider går det først utover bygg- og anlegg. Det er der oppsigelsene og konkursene kommer først, også nå i disse finanskrisetider. Det er viktig å holde bygg- og anlegg i gang fordi dette har ringvirkninger for andre bransjer. I stedet for å hetse og forfølge næringen med påstander om svart arbeid, kunne jo regjeringen/stortinget tenke gjennom om momsprosenten kunne senkes, eller til og med fjernes for hele næringen. 25% moms er grådig mye! En gang i tiden var faktisk bygg- og anleggsbransjen fritatt fra moms! http://no.wikipedia.org/wiki/Merverdiavgift 

Sammen med noen få andre land har Norge størst momsprosent. Momsen er statens største inntekt ved siden av skatt. Og det er ikke slik at de rikeste betaler mest til samfunnet. Debatten rundt Stein Erik (Rimi) Hagens surmulende utspill om at han må flytte til Sveits er en avsporing. Det er så få millonærer i Norge at de få prosentene de bidrar med er peanuts i forhold til hva vanlige, gjennomsnittsavlønnede folk i Norge betaler inn til felleskassa – i tillegg til all momsen vi hele tiden betaler for alle varer og tjenester vi er avhengig av.

Blogglisten