Tag Archives: Gisli Örn

Forvandlingen – et intenst teaterstykke


Nationaltheatrets en-times-forestilling som bygger på Franz Kafkas novelle Forvandlingen er et intest og tankevekkende stykke. Dette er taterkunst på høyt nivå!

Den krevende rollen som familiens sønn som blir forvandlet til et insekt spilles av Gisli Öhrn som også har regien. I en time henger han i taket og krabber langs veggene som et insekt. Han får fram den uhyggelige stemningen og skrekken  som følger med forvandlingen.

En tankevekker
Kulissene som er bygd i to etasjer viser familiens dagligstue, og sønnens soverom. Familien prøver fortvilet å opprettholde en fin fasade utad, mens de prøver å hjelpe sønnen. Etterhvert blir de så frustrert at de stenger han inne og glemmer å mate han og mishandler han fysisk.

Stykket er en tankevekker i forhold til hvordan vi mennesker oppfører oss dersom vi blir utsatt for ekstreme endringer, eller føler skam og avsky overfor en av våre nærmeste.

Øvrige skuespillere som er med: Ingvar E. Sigurdsson, Gisken Armand, Ine Jansen og Christian Skolmen.