Tag Archives: 1941

Bo-nytt fra 1941

Det er artig å lese Bo-nytt fra 1941. Det var bladets første årgang. Merkelig å tenke på at krigen var godt i gang og at folk flest ikke hadde så mye å rutte med.

Det var Interiørarkitekt Arne Remlov og Per Tannum som var redaktører. Bladet kom ut 12 ganger per år og kostet kr. 10,- i abonnement i første årgang. I løssalg kostet det 85 øre.

Slik lød lederen i det første nummeret:

«Med dette nummer av Bo-nytt startes utgivelsen av det første spesialtidsskrift for hjeminnredning og brukskunst. Innenfor rammen av disse begreper kommer vi til å bringe aktuelle og saklige artikler forfattet av håndverkere, bildende kunstnere, brukskunstnere, arkitekter og andre fagfolk og interesserte. I den utstrekning  det er mulig , vil vi på en helt objektiv måte  behandle det vesentlige  av det som blir skapt på interiørkunstens område, både her hjemme og i utlandet.

Se den fine lysekronen fra 1941. Den har ganske lik stil med det som er moderne i dag akkurat 70 år etter. Her er det svart og transparent glass.

Ved vår ris og ros vil vi søke å hjelpe de unge som  setter bo, slik at de blir gjort opmerksom på alt det gode som virkelig lages idag. Vi gjør utrykkelig opmerksom på at bladet først og fremst er ment som et organ fra fagmann til legmann, men håper selvsagt at også fagfolk vil ha glede og nytte av å lese tidsskriftet. Spaltene vil være åpne for enhver kompetent som måtte ha noe på hjertet. Dyktige medarbeidere ønskes velkommen av redaksjonen, og sikkert også av leserne.

Det vil bli lagt meget arbeide i å skaffe  et rikt og aktuelt billedstoff til artiklene, samtidig som redaksjonen vil sørge for at også annonsene ved gode billeder skal kunne gi ideer og glede øiet. Bladets omfang vil bli betydelig utvidet så snart forholdene i verden blir slik at en kan bringe aktuelt stoff fra flere andre lands arbeider på vårt felt. Forøvrig er det – og vil alltid bli – lagt meget stor vekt på å gi bladet et førsteklasses utstyr og en best mulig gjengivelse av billedene. Trykningen mener vi er i de beste hender hos trykkeriet Grøndahl & Søn.»