Tag Archives: Lillestrøm

Legger ned ekspressbussen alle vil ha!

Hvorfor må alt gjøres så vrangt og vanskelig i Norge? Bygdene øst for Oslo har en stor befolkningsvekst, fordi mange liker å bo landlig til, selv om de jobber i Oslo. Med gode kommunikasjonsmuligheter, slik at reisetiden ikke overstiger en time, så er det langt å foretrekke for svært mange.

Det er både praktisk og godt å sitte og slappe av på èn buss, mens en blir kjørt trygt til Oslo og arbeidsplassen, spesielt når strekningen går langs Riksvei 22 gjennom Fet komune. Det er dessverre en flaskehals og en svært traffikert vei det ofte er kø på. Da er det vel en fordel at mange samles på en buss og kan få kjøre i kollektivfeltet?

Ruter planegger å legge ned rute 486
Nei, det mener ikke Ruter! De planlegger nå å legge ned ekspressbussen mellom Oslo og Bjørkelangen som går gjennom Fet og over Løken, en bussrute som har vært brukt av pendlere i åresvis. Et svært godt kollektivtilbud som Ruter faktisk tjener penger på! Bussen går to ganger om morgenen og to ganger om kvelden, og er stort sett full.

Nedleggelse øker biltrafikken
Konsekvensen vil være at de fleste pendlere som bor lengst vekk på denne ruta, blir nødt til å kjøre bil; altså bli sittende i bilkøer og øke det store presset på veinettet! Dette må da være imot enhver logikk og tanke på miljøet?

Populære boligfelt langs Riksvei 22
I Fet kommune er det også stor utbygging av tomtefelter langs Riksvei 22, det er stor tilstrøming av nye innflyttere, og presset på veien blir bare større og større. Da må det finnes gode og raske kollektivtilbud!

Jeg håper virkelig at politkerene i regionen er seg sitt ansvar bevisst og hindrer nedleggelse av dette busstilbudet.

God jul fra EiendomsMegler 1 på Lillestrøm

Se det fine julekortet jeg fikk fra EiendomsMegler 1 ved Kristin Pettersen på Lillestrøm. Jeg får ikke fullrost denne flotte megleren – er så fornøyd etter å ha både kjøpt og solgt hus gjennom henne – hun har mine sterkeste anbefalinger 🙂

Lillestrøm i dag

Romantisk vinterstemning i Lillestrøm i dag.

Er det noen som vet mer om historien til Lillestrøm togstasjon? Steinbygningen skal ha blitt tatt i bruk 5. november 1934. Før den tid var det en trebygning ved Lillestrøm stasjon.

Følgende informasjon om Lillestrøm togstasjon fant jeg på nettet:

«Lillestrøm stasjon ligger ved HovedbanenGardermobanen og Kongsvingerbanen. Dette er stasjonen der alle tog stopper, både Flytoget (som har dette som eneste stoppested mellom Oslo og Gardermoen), fjerntog og en rekke lokaltog (både gjennom Romeriksporten og langs Hovedbanen).

Stasjonen ble åpnet med Hovedbanen i 1854. Et bilde fra 1905 hos Norsk jernbaneklubb viser et Due-hus i tre, så den nåværende steinbygningen må være nyere. Ifølge samme nettsted ble stasjonsnavnet skrevet Lille Strøm til 1860. Videre fortelles det at stasjonsbygningen for persontrafikk lå på vestsiden av Nitelva i begynnelsen, mens godstrafikken ble ekspedert på østsiden. I forbindelse med utbyggingen av Kongsvingerbanen ble alt flyttet til østsiden i 1863. Stasjonsområdet ble dessuten grundig bygget om i forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen, og linjene fra denne (gjennom Romeriksporten) og Hovedbanen (fra Strømmen/Sagdalen) kommer sammen ved Lillestrøm stasjon for siden å følge delvis samme trasé, delvis adskilte traseer. Stasjonsinngangen er nå strengt tatt i et nytt bygg. Det er rutebilstasjon like ved stasjonen.

Vi befinner oss 20,95 km fra Oslo og 109 moh.»