Kattungeplaner 2020

CH Tallullah av Revebo (N), fawn abyssiner variant, skal pares med SC Yasha vom Zankelstein*D, viltfarget somali (import fra Tyskland). CH S*Catnip’s Yungmaid Yasmin, sorrel somali, skal pares med Somaliann Sachiel, viltfarget somali (import fra Israel). NO*Triforce Vixen, blå somali, skal også pares med Somaliann Sachiel.

Det er altså tre planlagte kull. To av paringene skal gjøres i desember 2019/januar 2020. Den tredje paringen trolig vår/sommer 2020. Rekkefølgen av paringene er ikke bestemt ennå, det avhenger av når hunnkattene får løpetid. Dersom planene går som de skal vil det bli født to kull med noen ukers mellomrom i februar/mars, og ett i august 2020.

To av kullene vil kun bli langhår/somali, størst sannsynlighet for viltfarget og sorrel. Ett av kullene kan også få korthår/abyssiner. Jeg har en del bestillinger på forhånd, men ta gjerne kontakt dersom du er interessert. Du kan se alle kattenes stamtavler og utstillingsbragder ved å søke på navnet deres i MinKatt: https://katt.nrr.no/Katter/kissat

Somaliann Sachiel 7. juli 2019-5

Somaliann Sachiel, viltfarget somali

Yasha vom Zankelstein april 2017

SC Yasha vom Zankelstein*D, viltfarget soamli

Vixen sept2019-3

NO*Triforce Vixen, blå somali

7

CH Tallullah av Revebo (N), fawn abyssiner hunnkatt.

Yasmin

CH SE*Catnip’s Yungmaid Yasmin, sorrel somali